Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 20 listopada 2023
5:13 minut
zbiorowe zdjęcie laureatów

W Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, w dniu 17 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta Gala podczas której przedstawiono rozstrzygnięcia najważniejszych konkursów:

• „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” – XXX edycja

• „Buduj bezpiecznie” – edycja 2023

• „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” – edycja 2023

• „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP” – edycja 2023

Galę poprowadziła Nadinspektor Pracy, Koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku Agnieszka Dobrodziej. W uroczystości uczestniczyło około 100 osób m.in.: Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Pan Adam Liszczewski, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Pan Krzysztof Dośla, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Pan Tomasz Limon, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku Pan Michał Chłopecki, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku reprezentowała Pani Dyrektor Pani Izabela Jezierska, Urząd Dozoru Technicznego Pan Dyrektor Pan Daniel Konkel, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Pani Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz, Pomorską Izbę Administracji Skarbowej Zastępca Dyrektora Pani Justyna Nowakowska, zaś Pomorski Inspektorat Sanitarny reprezentowała Kierownik Oddziału Higieny Pracy Pani Agnieszka Hinz. Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski. Witając zaproszonych gości, podziękował laureatom za niezwykle cenny wkład w poprawę warunków zatrudnienia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy, a następnie odczytał list od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej – Hrycko, przekazując gratulacje dla uhonorowanych i wyróżnionych laureatów oraz podziękowania dla partnerów społecznych i instytucjonalnych za zaangażowanie w realizację inicjatyw na rzecz prewencyjnego oddziaływania na stan bezpieczeństwa w środowisku pracy i przestrzegania praw pracowniczych.

Tegoroczni laureaci:

W konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” nagrodzono uczestników w trzech kategoriach:

1 . zakładów pracy zatrudniających do 49 pracowników:

Miejsce I Spółce Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie

Miejsce II Ectron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

Miejsce III Heatq Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

2. zakładów pracy zatrudniających od 50 do 249 pracowników:

Miejsce I Eko-Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Bytowie.

Miło nam poinformować, że Eko-Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymała również nagrodę „dla najlepszych pracodawców z całego kraju w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 50 do 249 pracowników” i weźmie udział w uroczystej Gali organizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Miejsce II Stec Karton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Człuchowie.

Miejsce III Auto Diug Iwona Diug w Słupsku.

3. zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 pracowników:

I miejsce „AJ Fabryka Mebli” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Redzikowie.

II miejsce Huber+Suhner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie.

 

Konkurs ,,Buduj bezpiecznie” w roku 2023.

W konkursie tym przyznano cztery wyróżnienia, 2 III miejsca ex aequo, II i I miejsce.

I Miejsce FINETECH CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Warszawie za Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Legnickiej;

II Miejsce WEBUILD S.P.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE za Budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej;

III Miejsce ERBUD S.A. w Warszawie za Budowę Nabrzeża Szyprów na długości 382 m, na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku.

III Miejsce BUDIMEX S.A. w Warszawie za Budowę hali sportowej wraz z budynkiem zamieszkania zbiorowego i infrastrukturą techniczną w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87;

wyróżnienie w konkursie ,,Buduj bezpiecznie” przyznano Firmie DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. w Pinczynie za – Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz projektem zagospodarowania; ul. Pastelowa w Gdańsku

wyróżnienie w konkursie ,,Buduj bezpiecznie” przyznano Firmie INPRO S.A. w Gdańsku za Budowę zespołu budynków mieszkalno – usługowych: budynek A, budynek B, budynek C-D i budynek E-F z garażami podziemnymi, układem komunikacyjnym z miejscami parkingowymi częściowo zadaszonymi oraz niezbędną infrastrukturą w Gdańsku przy ul. kmdr. Tadeusza Bramińskiego

wyróżnienie w konkursie POLSKA INŻYNIERIA ARTUR KLEJNA w Lęborku za Budowę – „przebudowa „Czerwonego Spichlerza” w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12”.

wyróżnienie w konkursie EURO STYL CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Gdańsku za Budowę osiedla „Widoki” w Rumi przy ul. Wyżynnej;

Konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektory Pracy” w roku 2023.

W konkursie tym przyznano 1 wyróżnienie, III, II i I miejsce.

Miejsce I przyznano Panu Mariuszowi Mora pełniącemu funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Ośrodku badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni

Miło nam poinformować, że Pan Mariusz Mora, otrzymał również wyróżnienie dla Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy w 2023 roku w krajowym etapie tego konkursu i otrzymał okolicznościowy grawerton przesłany przez Państwową Inspekcję Pracy w Warszawie.

Miejsce II przyznano Panu Stefanowi Gromowskiemu pełniącemu funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Firmie Mostostal Pomorze S.A. w Gdańsku.

Miejsce III przyznano Panu Zdzisławowi Koniczowi pełniącemu funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Firmie MM Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie.

Wyróżnienie przyznano Panu Januszowi Wiśniewskiemu pełniącemu funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Mostostalu Chojnice Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.

Konkurs ,,Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w roku 2023.

W konkursie tym przyznano III, II oraz I miejsce.

Miejsce I w konkursie ,,Najaktywniejszy pracownik Służby bezpieczeństwa i higieny pracy” w roku 2023 przyznano Panu Pawłowi Tomaszewskiemu, Głównemu Specjaliście ds. BHP w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. oraz Firmie Aluship Technology Sp. z o.o. w Gdańsku

Miejsce II w tym konkursie przyznano Panu Michałowi Frąckiewiczowi, Dyrektorowi ds. BHP i OŚ w Firmie Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o. w Gniewie

Miejsce III w tym konkursie przyznano Pani Annie Bielińskiej – Furmańskiej, specjaliście ds. BHP i OŚ w firmie GS-Hydro Sp. z o. o. w Gdyni

Gratulujemy wszystkim uhonorowanym.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu