Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Pamiętaj przed zgłoszeniem

Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się czy jesteś na stronie właściwego inspektoratu Pracy.

Wybierz inny inspektorat

Zgłaszanie wypadków dla województwa pomorskiego

w godzinach od 7.00 do 15.00:

tel: 797 566 679
lub pod numerem telefonu odpowiedniego oddziału:
Gdynia tel. 500 781 352
Wejherowo tel. 58 672 13 45
Słupsk tel. 59 84 56 061, 59 84 56 062, 59 84 56 063
Starogard Gdański tel. 58 562 50 08

po godzinach pracy:

tel. 692 232 413
tel. 507 486 461

 

Połączenia dla tel. stacjonarnych, opłata według taryfy operatora osoby dzwoniącej.

 

UWAGA!

Powyższe numery telefonów służą wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy.
Pod wskazanymi numerami nie są udzielane porady z zakresu prawa pracy bądź technicznego bezpieczeństwa pracy.

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres pracodawcy,
  • telefon kontaktowy do osoby mogącej udzielić dalszych informacji, np: pracodawcy lub pracownika służby bhp,
  • gdzie i kiedy wydarzył się wypadek?
  • jakiego rodzaju obrażenia odniósł poszkodowany?
  • imię i nazwisko poszkodowanego, wykonywany zawód, rodzaj umowy na podstawie której wykonywał pracę,
  • krótka informacja opisująca okoliczności zdarzenia.
     

Akty prawne:

Kodeks pracy

Art. 234. §2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Art. 283. §1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§2. Tej samej karze podlega, kto:
(...)
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, (...),

Kodeks karny

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy (...), podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Szukaj

Logo PIP

Menu