Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Zgłaszanie wypadków dla województwa pomorskiego w godzinach od 7.00 do 15.00: tel: 797 566 679lub pod numerem telefonu odpowiedniego oddziału:Gdynia tel. 500 781 ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk

tel.: (58) 520-18-22 i 23
fax: (58) 340-09-26
email: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: /OIPGD/skrytkaESP

Bezpłatne porady prawne

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE:

  1. dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 414
  2. dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 595 414
  3. Porady telefoniczne udzielane są w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 09.00 do godz.15.00, natomiast w środę od godz. 09.00 do 13.00.

Klauzula informacyjna OIP Gdansk Link otwiera się w nowej karcie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektorat Pracy               w Gdańsku informuje, iż rozmowy zarejestrowane w trakcie udzielanych porad telefonicznych za pomocą infolinii OIP są nagrywane oraz, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@gdansk.pip.gov.pl.
3. Dane osobowe udostępnione w trakcie rozmowy telefonicznej są nagrywane w celu
podniesienia bezpieczeństwa pracowników i rzetelności obsługi klientów. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.
4. Dane będą udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotowi
przetwarzającemu, tj. Telestrada S.A., na podstawie zawartej umowy. Dane mogą być udostępnione także osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Zapis rozmów nie będzie przechowywany dłużej niż 90 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych
z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych.
Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia
odpowiednich postępowań.
7. Osoba, której rozmowa została utrwalona posiada prawo dostępu do zapisu
przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
8. Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach przez te przepisy uzasadnionych osoba,
której rozmowa została utrwalona w systemie telekomunikacyjnym ma prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Jeżeli osoba, której rozmowa została utrwalona uzna, że jej dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10. Podanie danych w celu wskazanym w p. 3 jest dobrowolne, ale konieczne
do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:

  • dla osób dzwoniących z tel. stacjonarnych - 801 002 006
  • dla osób dzwoniących z tel. komórkowych - 459 599 000

OSOBISTE PORADY PRAWNE:

  • w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przy ul. Okopowej 7, IV piętro, pok. "Porady prawne"  w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 9.00 - 15.00, w środy w godz. 9.00 - 14.00 oraz w czwartki w godz.9.00 - 18.00,
  • w siedzibie Oddziału w Gdyni przy ul. Witomińskiej 19, pok. nr 2.9 we wtorki w godz. 8:00 - 15:00,
  • w siedzibie Oddziału w Wejherowie, przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 10, pok. nr 3 w czwartki      w godz.  8:00 - 15:00,
  • w siedzibie Oddziału w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 18, pok. nr 1 we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 15:00,
  • w siedzibie Oddziału w Słupsku, przy ul. 11 Listopada 2, pok. nr 200 i 201 we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 15:00.

Dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,

od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 22 111 35 88, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території мазовецького, лудзкого, вєлькопольського, свєнтокжиського, любельського та любуського воєводств;

від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 89 333 17 41, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території вармінсько-мазурського, подляського, куявсько-поморьського, поморського тa західнопоморського  воєводств;

від понеділку до середи в годинах з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території  подкарпатського, малопольського, сьльонського, опольського, дольносьльонського  воєводств.

 

Szukaj

Logo PIP

Menu