Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Zgłaszanie wypadków dla województwa pomorskiego w godzinach od 7.00 do 15.00: tel: 797 566 679lub pod numerem telefonu odpowiedniego oddziału:Gdynia tel. 500 781 ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00,
w środę w godzinach od 9:00 do 13:00.

Klauzula informacyjna OIP Gdańsk dotycząca telefonicznych porad prawnych

Porady prawne osobiste

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

 

Dodatkowe formy porad:

W każdą środę w godzinach od 9:00 do 11:00 pod numerem telefonu 786 911 618 inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku udziela porad prawnych dedykowanych podmiotom zatrudniającym cudzoziemców.
UWAGA! Od 01.06.2024 r.
porady będą udzielane w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 11.00.

 

Porady prawne elektroniczne:

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

Porady prawne w języku ukraińskim:

Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,
od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 22 111 35 88, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території мазовецького, лудзкого, вєлькопольського, свєнтокжиського, любельського та любуського воєводств;
від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 89 333 17 41, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території вармінсько-мазурського, подляського, куявсько-поморьського, поморського тa західнопоморського  воєводств;
від понеділку до середи в годинах з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території подкарпатського, малопольського, сьльонського, опольського, дольносьльонського  воєводств.

 

Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).”

Szukaj

Logo PIP

Menu