• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.02.2022

Zasady udzielania porad prawnych

BEZPŁATNE TELEFONICZNE PORADY PRAWNE:

 • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 414
 • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 595 414

Porady telefoniczne udzielane są w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 09.00 do godz.15.00, natomiast w środę od godz. 09.00 do 13.00.

Klauzula informacyjna OIP Gdansk

Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:

 • dla osób dzwoniących z tel stacjonarnych - 801 002 006
 • dla osób dzwoniących z tel komórkowych - 459 599 000

BEZPŁATNE OSOBISTE PORADY PRAWNE:

 • w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przy ul. Okopowej 7, IV piętro, pok. "Porady prawne" w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 9.00 - 15.00, w środy w godz. 9.00 - 14.00 oraz w czwartki w godz.9.00 - 18.00,
 • w siedzibie Oddziału w Gdyni przy ul. Witomińskiej 19, pok. nr 2.9 we wtorki w godz. 8:00 - 15:00,
 • w siedzibie Oddziału w Wejherowie, przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 10, pok. nr 3 w czwartki w godz.  8:00 - 15:00,
 • w siedzibie Oddziału w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 18, pok. nr 1 we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 15:00,
 • w siedzibie Oddziału w Słupsku, przy ul. 11 Listopada 2, pok. nr 200 i 201 we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 15:00.

DODATKOWE FORMY PORAD PRAWNYCH:

 • W środy w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu 507 486 242 inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku udziela porad prawnych dedykowanych pracownikom i pracodawcom branży budowlanej.
 • W środy w godzinach od 9:00 do 13:00 pod numerem telefonu 786 911 618 inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku udziela porad prawnych dedykowanych pracodawcom w zakresie problematyki legalności zatrudniania cudzoziemców.
 • Zachęcamy do korzystania z poradnictwa prawnego w formie zdalnej:
  z wykorzystaniem poczty elektronicznej: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl
  z wykorzystaniem skrzynki e-puap: /OIPGD/skrytka

Zasady wnoszenia skarg i wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku


INFORMACJE DODATKOWE 

Odpowiedzi na wnioski o porady udzielane są na wnioski złożone w sposób:
pisemny, telegraficzny, za pomocą: dalekopisu, telefaksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna);

Wnioski o poradę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź na wniosek o poradę wymagająca postępowania wyjaśniającego zostaje udzielona nie później niż w ciągu miesiąca, a porady szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

WARUNKI UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O PORADĘ

Wnioski o poradę powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego, jego adres oraz powinny określać  jego przedmiot. Dotyczy to również wniosków o poradę wniesionych środkami komunikacji elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o poradę wniesiony za pomocą  środków komunikacji elektronicznej, kieruje się do wnoszącego na podany przez niego adres środka komunikacji elektronicznej, o ile wnoszący wniosek o poradę nie zastrzeże innego sposobu przekazania odpowiedzi.

ANONIMY

Zgodnie z art. 221 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46) wnioski o poradę nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aby zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania zapraszamy na stronę
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY


GIP Przejdź do GIP