Struktura organizacyjna od dnia 1 maja 2020 r.

Zadaniem Inspektoratu jest zapewnienie warunków realizacji zadań przez Okręgowego Inspektora Pracy i działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy.
Inspektorat obejmuje zasięgiem swojego działania województwo pomorskie.
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Gdańsk. W Inspektoracie działają oddziały z siedzibami w:

Okręgowy Inspektor Pracy nadzoruje i koordynuje pracę działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy oraz kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców do Spraw:

Okręgowemu Inspektorowi Pracy podlegają bezpośrednio:

Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy kierując pionami nadzoru i prawno-organizacyjnym sprawują bieżący nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w siedzibie Inspektoratu:
Zastępca do Spraw Nadzoru:

Zastępca do Spraw Prawno-Organizacyjnych: