• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.09.2020

Struktura organizacyjna od dnia 1 maja 2020 r.

Zadaniem Inspektoratu jest zapewnienie warunków realizacji zadań przez Okręgowego Inspektora Pracy i działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy.
Inspektorat obejmuje zasięgiem swojego działania województwo pomorskie.
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Gdańsk. W Inspektoracie działają oddziały z siedzibami w:

 •  Gdyni;
 •  Słupsku;
 •  Starogardzie Gdańskim;
 •  Wejherowie.

Okręgowy Inspektor Pracy nadzoruje i koordynuje pracę działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy oraz kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępców do Spraw:

 •  Nadzoru;
 •  Prawno-Organizacyjnych.

Okręgowemu Inspektorowi Pracy podlegają bezpośrednio:

 •  kierownik oddziału;
 •  główny księgowy;
 •  inspektor ochrony danych;
 •  samodzielne stanowisko do spraw osobowych;
 •  Sekretariat.

Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy kierując pionami nadzoru i prawno-organizacyjnym sprawują bieżący nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w siedzibie Inspektoratu:
Zastępca do Spraw Nadzoru:

 •  Sekcji Nadzoru i Kontroli,
 •  Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Badania Wypadków przy Pracy,
 •  Sekcji Badań Środowiska Pracy,
 •  Sekcji Analiz.

Zastępca do Spraw Prawno-Organizacyjnych:

 •  Sekcji Prawnej i Legalności Zatrudnienia,
 •  Sekcji Prewencji i Promocji,
 •  Sekcji Organizacyjnej.
   

 


GIP Przejdź do GIP