Kierownictwo OIP w Gdańsku

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy
Mariusz Pokrzywinski

 

p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych

Patrycja Potocka-Szmoń

 

p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru

Paweł Grabowski