• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.08.2021

Kierownictwo OIP w Gdańsku

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy
Mariusz Pokrzywinski

 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych

Patrycja Potocka-Szmoń

 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru

Paweł Grabowski

 


GIP Przejdź do GIP