• RSS
  • Wersja tekstowa

Ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, do jakich należą prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów, a zwłaszcza zapewnić:

posiadanie przez osoby odśnieżające dachy orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

imienny podział pracy,
kolejność wykonywania zadań,
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
informacje dotyczące konstrukcji odśnieżanego dachu z uwzględnieniem rozmieszczenia: świetlików, klap dymowych czy kominów wentylacyjnych,

zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym przy pracach związanych z odśnieżaniem dachów,
bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
odpowiednie środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości (na krawędzi dachów powinny być zainstalowane balustrady o wysokości co najmniej 1,1m, a w przypadku ich braku należy zapewnić wyposażenie i stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości),
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych,
wyznaczenie wokół obiektu, z którego dachu usuwany jest śnieg, strefy niebezpiecznej, którą należy oznaczyć znakami i barwami bezpieczeństwa.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac przy odśnieżaniu dachów, będących pracami szczególnie niebezpiecznymi, miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys dachu.
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

dobrze
 

DOBRZE
 

A - zamocuj linę asekuracyjną do stałego i pewnego punktu konstrukcji dachowej, tzn. do kwalifikowanego punktu konstrukcji zgodnego z PN-EN 795:1999/A1:2003. Obciąż koniec liny niewielką masą w celu jej ustabilizowania
B - do uprzęży dołącz urządzenie samozaciskowe
C - wyposaż pracownika w uprząż bezpieczeństwa (szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym)

Uwaga: Wyposażenie pracownika i stanowiska odśnieżania powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej i/lub elementów bezpieczeństwa.

zle
 
ŹLE
 
Zastosowanie za długiej liny asekuracyjnej, o nie sprawdzonej wytrzymałości nie daje gwarancji zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości i może prowadzić do poważnych urazów ciała lub śmierci.

Grafiki na podstawie materiałów firmy Protekt.

Opracowanie: Zbigniew Długokęcki, Henryk Batarowski
Publikacja 19.02.2009r: Hubert Bogusławski
OIP Gdańsk


GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031