W czasie Gali Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku reprezentowali: Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy i Agnieszka Dobrodziej Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, którzy również brali udział w pracach Kapituły Regionalnej Konkursu.