• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.05.2023

Tydzień bezpieczeństwa w budownictwie 15 – 21.05.2023 r.

 

Rozpoczynając „Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie” 15 maja 2023 r. na terenie budowy nabrzeża portowego w Gdańsku, prowadzonej przez Budimex S.A., przeprowadzone zostało szkolenie dla osób realizujących prace. Uczestników szkolenia zapoznano z obowiązkami pracodawców i pracowników  (w tym zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy. Udostępniono materiały szkoleniowe – wydawnictwa opracowane i wydane przez Państwową Inspekcję Pracy. Szkolenie przeprowadzono przy współpracy z przedstawicielami firmy Haspe Rudo Brzozowski Sp. J. - będącymi również funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym tematyką szkolenia objęto szeroko pojętą ochronę przeciwpożarową: wyposażenie budowy w sprzęt przeciwpożarowy, sposób reagowania na wypadek powstania pożaru, użytkowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie zostało połączone z praktycznymi pokazami pożarów i wybuchów, praktycznym przećwiczeniem użycia sprzętu gaśniczego i zapoznano uczestników z warunkami przebywania w zadymionym pomieszczeniu.GIP Przejdź do GIP