• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.04.2023

Dzień Otwarty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Gdańskiego Urzędu Pracy, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Inspektorzy pracy obsługiwali stanowisko eksperckie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, udzielając porad prawnych. Na stanowisku były dostępne  broszury, ulotki i publikacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Nadinspektor pracy – Agnieszka Dobrodziej  wygłosiła wykład na temat: „Zatrudniania cudzoziemców w kontekście doświadczeń kontrolnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku”.  Prezentacja została przygotowana w języku polskim i ukraińskim. Spotkanie spotkało się z zainteresowaniem cudzoziemców jako pracobiorców oraz pracodawców, jak również przedstawicieli agencji zatrudnienia. GIP Przejdź do GIP