• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.04.2023

Walne zgromadzenie Związku Gmin Pomorskich

W trakcie Okręgowy Inspektor Pracy podpisał deklarację o współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich. W imieniu zrzeszonych gmin deklarację podpisał Prezes ZGP Błażej Konkol. Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w obszarach m.in.: współdziałania w zakresie upowszechnienia wiedzy z zakresu przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład ZGP wchodzi 97 gmin województwa pomorskiego. W zgromadzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicewojewoda Pomorski Aleksander Jankowski, Prezes Regionalnej Izby Rachunkowej w Gdańsku Luiza Budner – Iwanicka, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku Jerzy Auksztol. Podczas wydarzenia odbyły się interesujące konferencje: „Morska farma wiatrowa Baltic Power oraz plany rozwoju sektora offshore wind w Grupie Orlen – Baltic Power i Orlen Neptun”, „Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z.o.o. – aktualny status inwestycji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu”.GIP Przejdź do GIP