• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.04.2023

Konkurs "BUDUJ BEZPIECZNIE" – etap wojewódzki

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców posiadających status pracodawcy, do udziału w konkursie „Buduj bezpiecznie”.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy BHP w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców organizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz BHP podjęte na konkretnym obiekcie budowalanym, wskazanym w zgłoszeniu. W rezultacie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy,

Partnerem -  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

Termin składania wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku mija
15 maja 2023 roku (decyduje właściwość ze względu na lokalizację inwestycji).

Ocenie, na etapie wojewódzkim konkursu, podlegać będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2023 roku, osiągną stan robót wykończeniowych (etap przekazywania do użytkowania).

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu oraz wymagane dokumenty dostępne poniżej.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP