• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.04.2023

Szkolenie dla Związku Zawodowego Celnicy PL

        

W dniu 24 marca 2023 r. na wniosek Związku Zawodowego Celnicy PL, Zakładowej Organizacji Izbowej przy Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w siedzibie PIP OIP w Gdańsku  odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków związku oraz Społecznych Inspektorów Pracy. Prelegentem na powyższym szkoleniu był Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji nadinspektor Aleksander Zając, który omówił zagadnienia dotyczące uprawnień związkowych, obowiązków i uprawnień SIP oraz zmian w przepisach prawa pracy.

 


GIP Przejdź do GIP