• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.03.2023

Szkolenie dla Związku Zawodowego OPZZ

W dniu 13 marca 2023 r. na mocy podpisanej Deklaracji o współpracy pomiędzy PIP OIP w Gdańskum, a Radą OPZZ Województwa Pomorskiego w siedzibie Pomorskiego Okręgu ZNP w Gdańsku  odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków  związku i Społecznych Inspektorów Pracy. W szkoleniu wzięło udział 40 członków w/w organizacji związkowych, jak również Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Prelegentem na powyższym szkoleniu był Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji nadinspektor Aleksander Zając, który omówił zagadnienia dotyczące uprawnień związkowych, obowiązków i uprawnień SIP oraz zmian w przepisach prawa pracy.


GIP Przejdź do GIP