• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.03.2023

Konferencja „Dialog społeczny w czasach kryzysu” 9 marca 2023 rok

      W dniu 9 marca 2023 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” konferencja "Dialog społeczny w czasach kryzysu”. Konferencja ta, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, realizowana była w ramach projektu "Dialog społeczny kluczem do rozwoju".

     Wydarzenie zainaugurował Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztof Dośla. Ocenę funkcjonowania dialogu społecznego w czasach kryzysu przedstawili: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, Główna Inspektor Pracy Minister Katarzyna Łażewska – Hrycko, Profesor UW Łukasz Pisarczyk zajmujący się naukowo m.in. układami zbiorowymi pracy oraz Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

     Konferencja była również okazją do spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" i wręczenia wyróżnień organizacjom za działalność związkową i rozwój Związku w 2022 roku. 

     Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku  reprezentowali: p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski, p.o. Zastępców Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Patrycja Potocka - Szmoń i Paweł Grabowski oraz Nadinspektor pracy Piotr Prokopowicz i Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji Nadinspektor pracy Aleksander Zając.

 GIP Przejdź do GIP