• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.02.2023

Bezpłatne konsultacje - Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

W ramach partnerstwa Pomorskiej Platformy Współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zaprasza na cykl bezpłatnych konsultacji nt.  Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Cykl dyżurów telefonicznych realizowany będzie w godzinach 10.00 – 13.00 pod nr telefonu (58) 307 86 25 wg. następującego harmonogramu: 

 

1 marca 2023

 

Tematy:

  1. Zastosowanie ustawodawstwa polskiego w zakresie ubezpieczeń społecznych w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę najemną delegowanych do innego państwa UE lub wykonujących pracę najemną w Polsce i w innym państwie UE.
  2. Zastosowanie ustawodawstwa polskiego w zakresie ubezpieczeń społecznych w przypadku cudzoziemców przenoszących działalność gospodarczą do innego państwa UE lub wykonującego działalność gospodarczą w Polsce i innym państwie UE.

Grupy docelowe: cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce i w innym państwie UE.

 

15 marca 2023

 

Tematy:

  1. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców wykonujących pracę najemną w Polsce.
  2. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu przez cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
  3. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców.

 

Grupy docelowe: cudzoziemcy wykonujący w Polsce pracę najemną, działalność gospodarczą lub chcący przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

29 marca 2023

 

Tematy:

  1. Zastosowanie ustawodawstwa polskiego w zakresie ubezpieczeń społecznych  w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę najemną delegowanych do innego państwa UE lub wykonujących pracę najemną w Polsce i w innym państwie UE.
  2. Zastosowanie ustawodawstwa polskiego w zakresie ubezpieczeń społecznych w przypadku cudzoziemców przenoszących działalność gospodarczą do innego państwa UE lub wykonującego działalność gospodarczą w Polsce i innym państwie UE.

Grupy docelowe: cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce i w innym państwie UE.


GIP Przejdź do GIP