• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.12.2022

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych oraz XXI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się Finały Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz XXI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi rolnicy wzbogacają swoje umiejętności zawodowe oraz pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do stałego unowocześniania polskiego rolnictwa.
Do eliminacji pisemnych w obu Olimpiadach przystąpiło 72 rolników, spośród których do finałów ustnych awansowało po pięciu najlepszych uczestników. Finaliści odpowiadali między innymi na pytania dotyczące produkcji roślinnej, integrowanej ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, ochrony środowiska i ekologii, odnawialnych źródeł energii, mechanizacji rolnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestników powitali Andrzej Dolny Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

W składzie komisji oceniającej uczestników znalazł się pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku: Sławomir Bleszyk Starszy inspektor pracy.
Od organizatorów i sponsorów olimpiady wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe. Nagrodę za zajęcie I miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych – Telewizor Sony ufundowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wręczył Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.


GIP Przejdź do GIP