• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.12.2022

Pomorskie podsumowanie programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 25 listopada 2022 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska kilkudziesięcioro pomorskich przedsiębiorców zostało uhonorowanych jako laureaci programów prewencyjnych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: ,,Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” oraz „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.
 
Celem programu ,,Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” jest poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych w małych zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników. Ważną kwestią jest: 
• szkolenie przedsiębiorców,
• upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom,
• ograniczanie ryzyka zawodowego. 
 
Uzyskanie dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy jest potwierdzeniem, że uhonorowany zakład przestrzega przepisy prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
W tegorocznej edycji tego programu Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy uzyskało 28 przedsiębiorców.
 
Natomiast celem programu prewencyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”:
• dążenie do zmiany podejścia odbiorców programu względem oceny ryzyka zawodowego; uświadomienie im, że jest to narzędzie do oceny procesu pracy, pozwalające w profesjonalny sposób wykrywać zagrożenia dla zdrowia oraz podejmować odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze oraz, że ocena ryzyka zawodowego to obowiązek, który ma sens, a nie zbędna formalność,
• wskazanie pracodawcom negatywnych skutków i konsekwencji braku przeprowadzenia lub nieprawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego,
• wsparcie merytoryczne w procesie oceny ryzyka zawodowego dla przedsiębiorców, którzy są zaangażowani w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych,
• podniesienie poziomu wiedzy oraz praktycznych umiejętności przedstawicieli służb bhp z zakładów pracy uczestniczących w programie.
 
W tegorocznej edycji programu ,,Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy dyplomy laureatom wręczył p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski natomiast laureatom programu prewencyjnego „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” zaświadczenia wręczył p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. Nadzoru Paweł Grabowski.


GIP Przejdź do GIP