• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.12.2022

Konferencja naukowa „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w turbulentnym otoczeniu – wyzwania czasu kryzysów”.

W dniu 23 listopada 2022 roku na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w turbulentnym otoczeniu - wyzwania czasu kryzysów”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Akademii Pomorskiej i Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Partnerem konferencji była Naczelna Organizacja Techniczna, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Konferencja była poświęcona problematyce zarządzania, rynkowi pracy oraz szerokorozumianemu bezpieczeństwu pracy w czasach kryzysu związanego z takimi czynnikami jak pandemia COVID i procesy migracyjne. 

W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje naukowe, jeden panel dobrych praktyk i dwa panele dyskusyjne.

W panelu dyskusyjnym „Praca w czasie pandemii – wyzwania dla pracowników i pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy” uczestniczył Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy w Warszawie. W panelu brali także udział Robert Firkowski, prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Andrzej Mazuruk, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Włodzimierz Sławny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Słupsku. W trakcie dyskusji została podniesiona rola narzędzi teleinformatycznych. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że pandemia wymusiła także na instytucjach kontrolnych nowe formy komunikacji z kontrolowanymi podmiotami. Niezbędne było wprowadzenie kontroli zdalnej i hybrydowej. Była to całkowita zmiana sposobu działania w stuletniej historii urzędu.

Nowe techniki komunikacji znalazły także swój wyraz w panelu dobrych praktyk. Referat przedstawiciela Mowi S.A., przedsiębiorstwa które jest tegorocznym laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, był poświęcony przeobrażeniu modelu zarządzania bhp na skutek epidemii COVID. W referacie został omówiony rozwój zdalnych form szkolenia, które w trakcie pandemii stały się podstawą  kształtowania świadomości i postaw pracowników w okresie pandemii.

W panelu dobrych praktyk wystąpił także przedstawiciel firmy AJ Fabryka Mebli sp. z o.o. Tematem jego referatu był wpływ SARS-CoV-2 na kampanie informacyjno-promocyjne w obszarze BHP w AJ Fabryka Mebli sp. z o.o. w Redzikowie. Pomimo pandemii, dzięki odpowiednio prowadzonej polityce w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorstwu udało się uzyskać zaplanowane cele w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy. W efekcie w sierpniu 2021 przedsiębiorstwo mogło świętować, wraz z rocznicą 20 lat istnienia, przetrwanie okresu pandemii bez wypadków przy pracy.

W sesji naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w obliczu kryzysów” swój referat wygłosił Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Paweł Grabowski. Referat „Wypadki przy pracy cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w latach 2020-2022” był próbą podsumowania okresu pandemii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa pracy cudzoziemców.

W sesji „Zarządzanie w postcovidowej rzeczywistości” referat pt. „Zmiany występujące w strukturze skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku” wygłosiła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Patrycja Potocka – Szmoń. W referacie omówiono jak pandemia wpłynęła na liczbę, strukturę oraz sposób rozpatrywania skarg z zakresu prawa pracy, bhp i legalności zatrudnienia.

Inspektor Pracy Dariusz Smoliński wygłosił referat „Turbulencje w ustalaniu składki na ubezpieczenie społeczne w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2020 r.”. W referacie podjęto próbę opisu zmian w interpretowaniu sposobu wypełniania informacji ZUS-IWA po 2015 roku.

W sumie w trakcie konferencji wygłoszono 22 referaty oraz odbyto 2 panele dyskusyjne.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urzędów regionu słupskiego, w tym inspektorzy pracy, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych, pracownicy naukowi i studenci Akademii Pomorskiej,  pracownicy służby bhp. Konferencję także śledziło około 200 osób na platformie internetowej, gdzie była na żywo transmitowana.

 GIP Przejdź do GIP