• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.11.2022

Pomorskie podsumowanie konkursów Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 18 listopada 2022 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2022 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu „Buduj bezpiecznie”, konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz na ”Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.


W uroczystości uczestniczyli m.in.:  Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Ludwik Szakiel, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Krzysztof Dośla, Zastępca Dyrektora Pracodawców Pomorza Michał Maksymiuk,  Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Beata Wierzba, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział w Gdańsku Michał Chłopecki.
Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski odczytując list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej - Hrycko, przekazujący gratulacje dla uhonorowanych i wyróżnionych laureatów oraz podziękowania dla partnerów społecznych i instytucjonalnych za zaangażowanie w realizację wielu inicjatyw na rzecz prewencyjnego oddziaływania na stan bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski witając zaproszonych gości, podziękował laureatom za zaangażowanie oraz działania, które owocują realizacją przedsięwzięć na rzecz kultury bezpieczeństwa pracy i dają dowód na to, że zdrowie i życie drugiego człowieka oraz poszanowanie jego pracy stanowią wartości nadrzędne.

Wyniki konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
- w kategorii pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników:
I miejsce 
- KB Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku
II miejsce 
- Eurocast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzebielinie 
III miejsce
- P&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Orlu
- w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników:
I miejsce 
- SPIE Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna w Gdańsku
II miejsce
- MOWI POLAND Spółka Akcyjna w Duninowie k.Ustki

Wyniki konkursu ,,Buduj bezpiecznie” 
I miejsce
-  Hochtief Polska Spółka Akcyjna – Budynek Badawczo – Rozwojowy IGK-6 w Gdańsku. 
II miejsce
- ERBUD Spółka Akcyjna – budynek mieszkalny wielorodzinny w Gdańsku ul. Pilotów 21. 
III miejsce
- Domesta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  – budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Ptasiej.
Wyróżnienie 
- Przedsiębiorstwo Budowlane „GRANIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych „Wileński Park” w Słupsku.
Wyróżnienie 
- ERBUD Spółka Akcyjna – Salon Mercedesa wraz z infrastrukturą w Będzieszynie. 
Wyróżnienie
-  Concept Bau Wroński Krzysztof – budynek  Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie.

Wyniki konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy"
I miejsce
 – Piotr Ratkowski - Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna w Gdańsku
III miejsce
 – Tadeusz Łoziński  - Zakład Karny w Sztumie

Wyniki konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy"
I miejsce 
-  Tomasz Cendrowski - Gdańska Stocznia „REMONTOWA” w Gdańsku
II miejsce 
- Monika Hryniewicka - H+H Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie O/ w Redzie
III miejsce
- Michał Marszałkowski - WIBO Adamczak Spółka Komandytowa w Kartuzach
Wyróżnienie 
- Agnieszka Groen - Deutsche Windtechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu O/w KobylnicyGIP Przejdź do GIP