• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.11.2022

Zaproszenie na konferencję naukową „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w turbulentnym otoczeniu – wyzwania czasu kryzysów”

W dniu 23 listopada 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza na Konferencję naukową „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w turbulentnym otoczeniu – wyzwania czasu kryzysów”.

 
Spotkanie jest organizowane wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku oraz we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Radą Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Słupską Izbą Przemysłowo – Handlową, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
Na Konferencję zaproszeni zostali pracownicy naukowi, doktoranci, praktycy zarządzania oraz specjaliści zajmujący się ochroną pracy do wymiany refleksji i prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych związanych z przeobrażeniami na rynku pracy spowodowanymi kryzysami covidowym i migracyjnym, które znacząco wpłynęły i nadal wpływają na gospodarkę. Naukowym wynikiem obrad będą publikacje artykułów uczestników konferencji w czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki z 2021 r. lub w monografi pokonferencyjnej opublikowanej w wydawnictwie naukowym. Publikacje planowane są na 2023 rok. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Program Konferencji w załączeniu.
 

GIP Przejdź do GIP