• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.11.2022

Konferencja ,,Następstwa zmian w przepisach dotyczących przewoźników drogowych w ujęciu instytucji kontrolnych"

W dniu 08.11.2022 r. w siedzibie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni odbyła się Konferencja ,,Następstwa zmian w przepisach dotyczących przewoźników drogowych w ujęciu instytucji kontrolnych”. Współorganizatorami spotkania było Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Konferencja zorganizowana została przy wsparciu merytorycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Gdańsku. Otwarcia spotkania dokonał: Tomasz Rejek Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych oraz Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku. W charakterze prelegentów w Konferencji wystąpili: z  ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku Starszy Inspektor Agnieszka Werys, z ramienia Pomorskiej Izby Skarbowej w Gdańsku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim Małgorzata Resmerowska, Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Waldemar Adametz. Na Konferencji poruszono zagadnienia dotyczące, m.in.: zasad ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, zasad wykorzystania ulg przy wymiarze składki na ZUS, opodatkowanie wynagrodzenia  kierowców wykonujących  zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, stawek „ wirtualnych diet” stosowanych wobec kierowców, pakietu Mobilności oraz kluczowych zmian w wynagrodzeniach kierowców – delegowanie, system IMI. Po wystąpieniach prelegentów odbył się panel dyskusyjny.

 

 GIP Przejdź do GIP