• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.10.2022

Konferencja "Więcej dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy"

„Więcej dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy” to temat konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wspólnie z Politechniką Gdańską.


Spotkanie, które odbyło się w dniu 11 października 2022 roku w auli Politechniki Gdańskiej.
Otwarcia spotkania dokonał: Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku odczytując list Katarzyny Łażewskiej–Hrycko Głównego Inspektora Pracy.


Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich wzięli udział: Piotr Ciara Specjalista ds. bhp w Rafinerii Gdańskiej,  Piotr Radkowski Społeczny Inspektor Pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. oraz Paweł Grabowski Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

W tej części Konferencji omówiono tematykę związana z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Każdy z prelegentów inny z elementów składających się na system ochrony pracy. Pozwoliło to na ciekawe spojrzenie na omawianą problematykę z różnej perspektywy.

Po wystąpieniach prelegentów odbył się panel dyskusyjny.

W drugim bloku prelegentkami byli: prof. Magdalena Błażek Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu GUMED, Jerzy Grabosz Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, dr inż. Krzysztof Redlarski pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej oraz Patrycja Potocka - Szmoń Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

W tej części omówiono zagadnienia związane z ergonomią i fizjologią w miejscu pracy. ponadto wskazano na występowanie zjawisk niepożądanych w obszarze relacji interpersonalnych w zakładzie pracy, w skrajnych przypadkach objawiających się mobbingiem, molestowaniem lub dyskryminacją.

Po wystąpieniach prelegentów również odbył się panel dyskusyjny.

Moderatorem wydarzenia był Piotr Prokopowicz Nadinspektor Pracy w OIP Gdańsk.GIP Przejdź do GIP