• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.09.2022

Wizyta w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku

W dniu 29.09.2022 r., dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Lecha Grycner, odbyła się wizyta studyjna inspektorów pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku. W wizycie wzięła udział Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z Zastępcą Jarosławem Leśniewskim  oraz Okręgowym Inspektorem Pracy w Gdańsku Mariuszem Pokrzywinskim.
W trakcie wizyty Główny Inspektor Pracy spotkała się z inspektorami pracy Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, po zmianach organizacyjnych jakie miały miejsce w dniu 01.07.2022 r.
Pani Główna Inspektor Pracy podziękowała za dotychczasowe kierowanie Sekcją  Bogumile Podyma-Szczerba z OIP w Szczecinie i pogratulowała objęcie stanowiska koordynatora Sekcji Dariuszowi Dąbrowskiemu z OIP w Gdańsku. 
Po zwiedzaniu Centrum Technik Okrętowej Główny Inspektor Pracy wraz z inspektorami pracy obejrzeli, uroczyście otwartą w dniu 17.09.2022 r., śluzę  Nowy Świat na przekopie Mierzei Wiślanej.

Przed Budynkiem RH


GIP Przejdź do GIP