• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.09.2022

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”

W dniu 23 września 2022 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” przy współpracy Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” konferencja "Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”, która realizowana była w ramach projektu "Godna praca to bezpieczna praca". Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Radę Ochrony Pracy oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

W Konferencji wziął udział Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek, który zainaugurował wydarzenie. 
Państwową Inspekcję Pracy  reprezentowali  Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku: Patrycja Potocka-Szmoń i Paweł Grabowski oraz  nadinspektor pracy Piotr Prokopowicz oraz starszy inspektor pracy specjalista Arkadiusz Gurazda.
Wystąpienia inspektorów pracy na Konferencji dotyczyły funkcjonowania w zakładach pracy społecznej inspekcji pracy oraz stanu bezpieczeństwa pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Konferencję podsumował i zamknął Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztof Dośla.

20220923152134
 


GIP Przejdź do GIP