• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.07.2022 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

W dniu 28 lipca 2022 roku w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku z przedstawicielami KAS, w tym z naczelnikami Urzędów Skarbowych z terenu województwa pomorskiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku reprezentowany był przez p.o. Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Patrycję Potocką – Szmoń, natomiast Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku reprezentowała Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Barbara Bętkowska – Cela. Podczas spotkania poruszono tematykę wzajemnej współpracy obu instytucji przy organizacji wspólnych działań kontrolnych, działań dydaktyczno-szkoleniowych oraz wymiany informacji. Wydarzenie zorganizowano w związku z zawartym w dniu 5 lipca br. porozumieniem o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy reprezentowanym przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusza Pokrzywinskiego, a Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku reprezentowaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Barbarę Bętkowską – Cela.

P1010148
 


GIP Przejdź do GIP