• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.07.2022

Pogadanki na obozach harcerskich

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w okresie wakacyjnym w ramach współpracy z Komendą Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego przeprowadził w dniach 12, 13 oraz 26 lipca pogadanki dla 99 uczestników Obozów Harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego.
Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku: Mariusz Miszewski Starszy Radca oraz Piotr Gronczewski Starszy Inspektor Pracy odwiedzili obozy harcerskie w Starym Karpnie, Papierni oraz Orkuszu. Tematyka spotkań skierowanych dla dzieci i młodzieży obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych gospodarstw indywidualnych oraz bezpieczeństwa w miejscach letniego wypoczynku.GIP Przejdź do GIP