• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.12.2021

Spotkanie z przedstawicielami Morskiego Oddziału Straży Granicznej

W grudniu 2021 roku Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku i Patrycja Potocka - Szmoń p.o. Zastępcy ds. organizacyjno - prawnych przy udziale Izabeli Struczyńskiej Nadinspektora Pracy odbyli spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Zakładu Ubezpieczeń Oddział w Gdańsku, celem podjęcia wspólnych przedsięwzięć w 2022 roku w filarze strategii kontroli, jak i działań prewencyjnych. Efektem będzie współdziałanie organów na szczeblu regionalnym w zakresie ich ustawowych kompetencji.

W dniu 13 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i Morskiego Oddziału Straży Granicznej celem ustalenia zasad współdziałania organów w przyszłym roku na szczeblu regionalnym.
Powyższe realizowane będzie w szczególności poprzez:
⦁    wzajemne przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów pozostających w zakresie właściwości organów, w tym o przypadkach powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania praw cudzoziemców związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz o przypadkach nasuwających podejrzenie występowania handlu ludźmi do pracy przymusowej, a także innych informacji umożliwiających organom Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej realizowanie ustawowych zadań;
⦁    podejmowanie wspólnych kontroli z udziałem inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej związanych z kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących cudzoziemców;
⦁    wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod kontroli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Spotkanie z PiP w MOSG fot. lz 1
od prawej: kmdr. SG Wojciech Heninborch, kontradm. SG Andrzej Prokopski, Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, Patrycja Potocka-Szmoń p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, kmdr ppor. SG Małgorzata Frygier - Łukanowska Zastępca Naczelnika Wydział do Spraw Cudzoziemców, Izabela Struczyńska Nadinspektor Pracy.


GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456