Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa"

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa" prowadzonym w ramach kampanii prewencyjnej Wizja Zero realizowanej przez KRUS. Termin nadsyłania złoszeń do Konkursu trwa do 30 września 2021 roku i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu (od 30 sek. do 2 minut) nawiązującego do Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero oraz jej trzech filarów: Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika. Zasady te mają na celu  minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

KRUS