Zatrudnianie cudzoziemców - rozwiązania w czasie epidemii

W dniu 23 czerwca 2021 roku odbyło się seminarium on-line pn. „Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców", którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz partnerzy: Morski Oddział Straży Granicznej, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni i Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
Wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Katarzyna Żmudzińska, witając uczestników seminarium podkreśliła, że temat zatrudniania cudzoziemców był przez WUP w Gdańsku podejmowany wielokrotnie, z uwagi na zjawisko imigracji ekonomicznej i zarobkowej, mającej kluczowy wpływ na pomorski rynek pracy.
Przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej mówili o legalnym pobycie cudzoziemców oraz specjalnych rozwiązaniach w zakresie przekraczania granic. Chor. sztab. SG Adrianna Kowalonek, kierownik Sekcji ds. Migracji Wydziału do Spraw Cudzoziemców MOSG, omówiła m. in. rozwiązania prawne zawarte w tzw. „specustawie koronawirusowej" z marca 2020 r., które mają rozwiązywać problemy dot. legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, powodowane epidemią koronawirusa. Wśród nich znajdują się takie regulacje, jak np. przedłużenie zezwoleń na pobyt czasowy, przedłużenie okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych, przedłużenie okresów ważności kart pobytu, dokumentów wydawanych na czas określony, potwierdzających prawo stałego pobytu obywatela UE. Następnie st. chor. sztab. SG Łukasz Maciejewski, specjalista Sekcji Nadzoru i Koordynacji Wydziału do Spraw Cudzoziemców MOSG, wyjaśnił, że na granicy Polski, która jednocześnie stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej nadal obowiązują obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dotyczą one wjazdu cudzoziemców do kraju, jak i obowiązku poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. Następnie Kierownik Referatu Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Milena Piotrowicz - Miksa przedstawiła zagadnienia związane z legalizacją zatrudnienia krótkoterminowego. Ponadto podczas seminarium p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska przedstawiła uczestnikom kwestie związane z kontrolą agencji zatrudnienia w obszarze zatrudnienia cudzoziemców, informacje dotyczące automatycznego przedłużenia wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, ważności zezwoleń na pracę i możliwości wykonywania pracy na podstawie oświadczeń, a także zasady dopuszczalności obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia cudzoziemca w kontekście regulacji zawartych w specustawie.

Link do relacji z seminarium: https://porp.pl/pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-rozwiazania-w-czasie-epidemii