Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

W dniu 27 maja 2021 roku p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Agnieszka Dobrodziej, uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. W trakcie posiedzenia dokonano oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa. W spotkaniu podkreślono rolę nadmorskiego położenia województwa wewnątrz korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk, również w kontekście globalnych uwarunkowań w relacjach handlowych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Omówiono również zagadnienia dotyczące:
- transformacji energetycznej w ramach polityki "Zielonego Ładu";
-branży portowej, logistycznej, gospodarki morskiej,
- pomorskiego rynku pracy.
Zaprezentowano ponadto projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne.