Informacja o konkursie „Pracodawca Pomorza – godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”, którego organizatorem jest Pomorska Wojewódzka Komenda OHP.

W ramach nawiązanego porozumienia o współpracy z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, w dniu 18 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu adresowanego do pracodawców woj. pomorskiego. W pracach Kapituły brała udział p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku – Agnieszka Dobrodziej oraz Anna Staniewicz - Wojewódzki Komendant OHP w Gdańsku.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zaprosiła  pomorskich pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych do udziału w konkursie „Pracodawca Pomorza - godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”. Główną ideą tej inicjatywy było wyróżnienie pracodawców, którzy w sposób szczególny działają w zakresie zatrudnienia osób poniżej 18 roku życia, ponoszą koszty i wkładają wysiłek w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w rynku pracy, który ciągle zmienia się i przekształca. Jednym z celów konkursu była  również szeroko rozumiana promocja zatrudniania młodocianych pracowników – uczestników OHP przez pracodawców.
Konkurs organizowany przez OHP oraz PIP adresowany był  do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego.
Partnerem konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Pracodawcy nominowani do konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowym dyplomem, laureaci konkursu otrzymają specjalne statuetki wykonane przez uczestników OHP. Nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej. Wszystkie szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
https://www.ohp.pl/aktualnosci/komenda-pomorskie/pracodawca-pomorza-godny-zaufania-pracownikom-mlodocianym-2020.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Północna.TV, Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.

OHP
Na zdjęciu Uczestnicy Kapituły, na czele z Anną Staniewicz –  Wojewódzkim Komendantem OHP w Gdańsku oraz Agnieszką Dobrodziej – p.o. Zastępcy OIP w Gdańsku.