Porozumienie z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 7 maja 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski oraz Pomorski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Anna Staniewicz podpisali w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku porozumienie o współdziałaniu.

W wyniku podpisanego porozumienia obie Strony zobowiązały się do współpracy w obszarze:

DSC0014
Od lewej: Pomorski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Anna Staniewicz oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski

 

Ponadto, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku został partnerem Konkursu pt. „Pracodawca Pomorza – godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”, którego organizatorem jest Pomorska Wojewódzka Komenda OHP.
Celem konkursu, jest rozpowszechnienie wśród pracodawców praktyki zatrudniania uczestników OHP – młodocianego pracownika, przyuczenie do zawodu, a jego ideą przewodnią jest wyróżnienie pracodawców, którzy odnoszą sukcesy w tym zakresie. Konkurs adresowany jest do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego.