Posiedzenie plenarne on-line Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

W dniu 29 kwietnia 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski wziął udział posiedzeniu plenarnym on-line Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.
Tematem obrad była prezentacja dotycząca aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na pracowników oraz perspektywy rozwoju pracy zdalnej na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 – prezentacja wyników badania. Temat przedstawiła Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz przedstawiciele firmy badawczej Dane Sp.z.o.o.