Apel Okręgowego Inspektora Pracy dotyczący polecania pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe

 

Szanowni Państwo,


mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną, w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS - CoV-2 i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób świadczących pracę, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku apeluje do pracodawców i przedsiębiorców o polecanie – tam gdzie jest to możliwe – pracownikom i pracobiorcom wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej). Praca zdalna to jeden ze sposobów na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wprowadzenia pracy zdalnej, zalecam powierzenie pracy w systemie rotacyjnym, a także ograniczenie do minimum przebywania więcej niż 2 osób w jednym pomieszczeniu.

Jednocześnie apeluję do wszystkich uczestników procesu pracy o odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji oraz zaangażowane współdziałanie przy ograniczaniu ryzyka zakażenia koronawirusem. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń.

Mariusz Pokrzywinski

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy