Zaproszenia dla pracodawców na szkolenia organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w ramach realizacji programów prewencyjnych

Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line skierowane do pracodawców zatrudniających do 9 pracowników w ramach realizacji programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”.

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe oraz usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, a jego nadrzędnym celem jest wsparcie pracodawców w osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy i doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy. Dopuszcza się możliwość udziału pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, w przypadku branż „wysokiego ryzyka” tj. budownictwo, zakłady przetwórstwa produkcyjnego.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o  godzinie 10:00.

Aby wziąć udział w powyższym w szkoleniu należy mieć jedynie dostęp do internetu (bez konieczności zainstalowania aplikacji Teams). Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 21 czerwca 2021 roku drogą mailową na adres: mariusz.miszewski@gdansk.pip.gov.pl

Dodatkowe informacje:https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118331,zdobadz-dyplom-pip.html

 

 

Program prewencyjny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line skierowane do pracodawców prowadzących działalność w sektorach PKD 1011Z (przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu), PKD 1012Z (przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu) oraz 1013Z (produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego).

Celem programu jest doprowadzenie do poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa. Podczas programu, po przeszkoleniu, pracodawca za pomocą narzędzi przygotowanych przez PIP określa, eliminuje lub ogranicza występujące w zakładzie nieprawidłowości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00.

Aby wziąć udział w powyższym w szkoleniu należy mieć jedynie dostęp do internetu (bez konieczności zainstalowania aplikacji Teams). Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 18 czerwca 2021 roku drogą mailową na adres: piotr.gronczewski@gdansk.pip.gov.pl.

Dodatkowe informacje: https://bhpnatak.pl/html/program_prewencyjny.html

 

 

Program prewencyjny „Prewencja wypadkowa”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line skierowane do pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych pracodawców z sektora budowlanego oraz pracodawców wykorzystujących maszyny w działalności. Dopuszcza się udział zakładów o poziomie zatrudnienia do 100 osób, jeśli odnotowano w tych przedsiębiorstwach śmiertelne, ciężkie, zbiorowe lub powtarzalne wypadki przy pracy.

Celem programu są działania na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zakładach między innymi poprzez wsparcie merytoryczne przedsiębiorców (w postaci szkoleń), którzy są zaangażowani w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00.

Aby wziąć udział w powyższym w szkoleniu należy mieć jedynie dostęp do internetu (bez konieczności zainstalowania aplikacji Teams). Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 21 czerwca 2021 roku drogą mailową na adres: piotr.gronczewski@gdansk.pip.gov.pl.

Dodatkowe informacje: https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118342,prewencja-wypadkowa.html