Etap regionalny konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

W dniu 26 lutego 2021 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego walczyli o zwycięstwo w etapie regionalnym konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Do konkursu mogą się zgłosić uczniowie szkół ponadpodstawowych, które biorą udział w realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kształtowanie wśród młodzieży świadomości zagrożeń w środowisku pracy.
Ostatecznie do etapu regionalnego VIII edycji konkursu przystąpiło 21 uczniów z 12 szkół. Uczestników powitali: p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku – Mariusz Pokrzywinski wraz z zastępcami: Agnieszką Dobrodziej oraz Izabelą Struczyńską.
Każdy z uczestników otrzymał test składający się z 35 pytań. Między dwoma zawodnikami została przeprowadzona dogrywka, która ostatecznie wyłoniła 3 najlepszych uczniów. Prace testowe były sprawdzane przez Okręgową Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

DSC0073111
Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wraz z trójką najlepszych laureatów konkursu.
Od lewej: 2 osoby - laureaci konkursu, p.o. Zastępcy Okregowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Agnieszka Dobrodziej, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski, p.o. Zastępcy Okregowego Inspektora Pracy ds. organizacyjno-prawnych Izabela Struczyńska, trzeci laureat konkursu.