Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku

W związku z warunkami pogodowymi i zaleganiem mas śniegu na dachach rekomenduje się przestrzeganie następujących zasad przez pracodawców i przedsiębiorców województwa pomorskiego:

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że praca przy odśnieżaniu dachu jest pracą na wysokości, zaliczaną do prac szczególnie niebezpiecznych i z tego względu przy jej wykonywaniu pracodawca powinien ściśle stosować się do przepisów bhp, gdyż tylko w ten sposób można osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa zarówno osób, które ją wykonują, jak i osób postronnych.
W związku z powyższym, między innymi, przypominam co następuje:
- do pracy na wysokości pracodawca może skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
- pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy,
- praca wykonywana na wysokości i przy zastosowaniu indywidualnych środków ochrony, winna być wykonywana przez co najmniej dwie osoby, a nad pracownikami winien być zapewniony nadzór,
- pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, hełm ochronny oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem),
- przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu, sopli jak również narzędziami,
- stosując środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na punkty mocowania linek bezpieczeństwa, które powinny spełniać wymagania polskich norm.
Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych, jakie stwarzają spadające z wysokości śnieg i sople lodu.

Broszura "Bezpieczne odśnieżanie dachów": bezpieczne odsniezanie dachow.pdf
 

                                                                                    

                                                                                                    Mariusz Pokrzywinski
                                                                                                 Okręgowy Inspektor Pracy