Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Radiu Gdańsk

W dniu 15 września 2020 r. w trakcie emisji audycji "Więcej serca i mniej barier" na antenie Radia Gdańsk Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Agnieszka Dobrodziej omówiła zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Tłumaczyła słuchaczom jak powinien zachować się pracownik, który w trakcie trwania jego umowy o pracę uzyska orzeczenie o niepełnosprawności, kto decyduje o zdolności do pracy osoby posiadającej stopień niepełnosprawności. Wyjaśniała też, na jakich zasadach można zmienić umowę o pracę osobie z niepełnosprawnością oraz czy można ją wypowiedzieć w podobny sposób, jak pracownikowi pełnosprawnemu.
W audycji Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy wspomniała też o korzyściach, jakie z tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami może mieć pracodawca.