• RSS
  • Wersja tekstowa
08.09.2020 Artykuł archiwalny

Konferencja prasowa kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Funkcjonowanie, skuteczność i efekty działań inspektów pracy w dobie pandemii były tematem konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 8 września 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski przywitał zebranych i poinformował o temacie spotkania. Podkreślił, że choć kwestie reżimu sanitarnego w zakładach pracy pozostają pod ścisłym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy w trosce o życie i zdrowie każdej osoby pracującej włącza się w prowadzenie kontroli związanych z stworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony zdrowia mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.
Następnie Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Agnieszka Dobrodziej omówiła szczegółowo bieżące działania kontrolno-nadzorcze. Poinformowała, że z dniem 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP na terenie całego kraju wrócili w pełnym zakresie do wykonywania czynności kontrolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pierwszym etapem, po powrocie  do pracy, była realizacja zadań mających na celu zweryfikowanie czy małe placówki gastronomiczne i usługowe typu cukiernie, lodziarnie i gabinety kosmetyczne przestrzegają przepisów  dotyczących legalności zatrudnienia, zapewnienia właściwych warunków bhp oraz prowadzenia działalności w reżimie sanitarnym. Kolejnym etapem było wzmożenie kontroli w zakresie wprowadzenia rozwiązań mających na celu ochronę pracowników przed narażeniem na Covid – 19 w zakładach różnych branż, przede wszystkim w urzędach, jednostkach samorządowych, w budownictwie, w handlu (w ramach przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta) , a także na terenach objętych wzmożonym reżimem sanitarnym w strefach żółtych i czerwonych. Kontrole takie prowadzone były na naszym terenie np. w powiecie kartuskim.
Od początku roku inspektorzy pracy z OIP w Gdańsku przeprowadzili 2411 kontroli, w których wydali 1203 wystąpienia, 4594 decyzje, nałożyli 392 mandaty karne na kwotę 466 950 zł. Naruszenia dotyczyły połowy kontrolowanych podmiotów.
O działalności prewencyjno-promocyjnej opowiedziała Izabela Struczyńska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. W czasie pandemii takie działania również są podejmowane, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego.  Poinformowała, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, kadry pedagogicznej oraz innych pracowników oświaty, Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o uruchomieniu programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole”. Dotychczas, w 74 szkołach działających na terenie województwa pomorskiego, odbyły spotkania z inspektorami pracy, w ramach których inspektorzy pracy udzielali porad, przeprowadzali szkolenia oraz przeglądy stanowisk pracy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony zdrowia w czasie pandemii.
Wspomniała również o bieżącej rejestracji porozumień zawieranych na podstawie z ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dotychczas „porozumienia antykryzysowe” przekazało do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 1556 pracodawców. Podkreśliła, że wskazana powyżej liczba odnosi się do ogólnej liczby pracodawców objętych porozumieniami, natomiast sama liczba zawieranych porozumień jest zdecydowanie większa. Analiza porozumień wskazuje, że porozumienia zasadniczo zawierane są we wszystkich branżach gospodarki narodowej. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację strony pracowniczej to zdecydowanie większa ilość dotychczas zawartych porozumień jest uzgadniana z przedstawicielami pracowników. Po początkowym okresie, kiedy znaczny odsetek porozumień wymagał uzupełnienia różnych braków, przesyłane obecnie porozumienia spełniają wymogi formalne. Dodała, że do tej pory udzielono kilkudziesięciu porad w zakresie prawidłowości przekazywanych do OIP w Gdańsku porozumień antykryzysowych.


Przy stole prezydialnym od lewej Zastępca Okregowego Inspektora Pracy Izabela Struczyńska Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski Zastępca Okregowego Inspektora Pracy Agnieszka Dobrodziej

Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski wita uczestników konferencji. Przy stole prezydialnym (od lewej): Zastępca Okregowego Inspektora Pracy ds. organizacyjno-prawnych Izabela Struczyńska, Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski, Zastępca Okregowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Agnieszka Dobrodziej. Przy bocznych stołach siedzą przedstawiciele mediów.


GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311