• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.12.2019 Artykuł archiwalny

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się Finały Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi rolnicy wzbogacają swoje umiejętności zawodowe oraz pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do stałego unowocześniania polskiego rolnictwa.
Do eliminacji pisemnych w obu Olimpiadach przystąpiło 72 rolników, spośród których do finałów ustnych awansowało po pięciu najlepszych uczestników. Finaliści odpowiadali między innymi na pytania dotyczące produkcji roślinnej, integrowanej ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, ochrony środowiska i ekologii, odnawialnych źródeł energii, mechanizacji rolnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestników powitali Andrzej Dolny dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Mariusz Pokrzywinski p.o. okręgowego inspektora pracy w Gdańsku.

W składach komisji oceniających uczestników znaleźli się pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku: Sławomir Bleszyk starszy inspektor pracy oraz Henryk Raczek specjalista.
Od organizatorów i sponsorów olimpiady wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe. Nagrodę za zajęcie II miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych – Telewizor Sharp ufundowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wręczył Sławomir Bleszyk starszy inspektor pracy. Natomiast nagrody w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wręczył Henryk Raczek specjalista.

 


GIP Przejdź do GIP