Podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”

W dniach 15-16 czerwca 2019 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyły się XXVI Żuławskie Targi Rolne.
Podczas pierwszego dnia targów podsumowano etap regionalny konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019” obejmujący teren działalności Placówki Terenowej KRUS w Sztumie oraz etap wojewódzki konkursu.
Okręgowy Inspektorat pracy w Gdańsku ufundował nagrody dla laureata II miejsca na etapie regionalnym oraz dla laureata II miejsca na etapie wojewódzkim konkursu. Nagrody zostały wręczone przez Krzysztofa Koseckiego nadinspektora pracy oraz Sławomira Bleszyka inspektora pracy.