Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zawiadomienia osób pokrzywdzonych wykroczeniami

Aktualne zawiadomienia pokrzywdzonych o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu w sprawach o wykroczenia ścigane przez inspektorów pracy, w przypadkach gdy w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania (podstawa prawna: art. 26 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 131 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego).

Informacja W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Szukaj

Logo PIP

Menu