Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 24 października 2023
1:18 minut
na zdjęciu nadinspektor pracy Anna Boba prowadzi szkolenie

W dniach 20-21.10.2023 r. nadinspektor pracy Anna Boba przeprowadziła szkolenie dla około 100 osób – związkowców Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z organizacji związkowych województwa pomorskiego oraz z Łodzi. W szkoleniu w dniu 21.10.2023 r. wzięli również udział zaproszeni związkowcy z Niemiec.

Szkolenie odbyło się w Mielnie w Ośrodku OPZZ – Relaks Tour „Albatros Medical Spa”. Podczas szkolenia przedstawione zostały najnowsze przepisy prawa pracy, omówiono również zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy oraz ustawę o związkach zawodowych. Największym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się zagadnienia związane z kontrolą trzeźwości, pracą zdalną, zwolnieniem od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopem opiekuńczym – na temat których kierowano do nadinspektora pracy liczne pytania i nawiązano ciekawe dyskusje i spostrzeżenia.

Podczas szkolenia omówiono także nowe przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny, zmianach przy rozwiązywaniu umów o pracę terminowych, szczególnej ochronie związanej z rodzicielstwem, nowych wymiarach urlopów rodzicielskich oraz zasad z ich korzystania, nowym wymiarze urlopu ojcowskiego, możliwości świadczenia pracy w ramach elastycznej organizacji pracy, możliwości poddania się dodatkowym badaniom lekarskim w ramach badań profilaktycznych, zmianach w treści umowy o pracę oraz świadectwie pracy w związku z nowymi regulacjami prawnymi, rozszerzonym zakresie informowania pracownika o dodatkowych warunkach zatrudnienia, dodatkowych przerwach w pracy, zmianach w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz o nowych wykroczeniach przeciwko prawom pracownika.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu