Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 czerwca 2024
0:51 minut

W dniu 27 czerwca 2024 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zorganizował szkolenie z programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”, które przeprowadził starszy inspektor pracy z Sekcji Prewencji i Promocji.

Szkolenia dla pracodawców są istotnym elementem tego programu, podczas których omawiane są m.in.: założenia programu, zagadnienia związane z szeroko pojętą oceną ryzyka zawodowego, w tym identyfikacją zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowaniem wyników oceny, jak również podejmowaniem działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy i współdziałaniem w tym zakresie z pracownikami.

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

Szkolenie odbyło się w formie on-line. Wzięło w nim udział 41 uczestników z 30 firm.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu