Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 marca 2024
1:0 minut

W dniu 27 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne spotkanie partnerów Pomorskiej Platformy Współpracy. Koordynatorem tej inicjatywy jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, a jej celem jest wypracowanie modeli współdziałania i rozwój standardów usług kierowanych do cudzoziemców podejmujących pracę na Pomorzu oraz pomorskich pracodawców otwartych na zatrudnianie pracowników z zagranicy.

W ramach spotkania dyskutowano na temat doświadczeń zwiększających dostępność do usług legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, wyników kontroli, podejmowanych inicjatyw, interwencji i usług na rzecz pracowników cudzoziemskich i pracodawców. Chęć podzielenia się swoimi spostrzeżeniami wyrazili Partnerzy PPW: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Agencja Zatrudnienia Progres, a także Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Patrycja Potocka–Szmoń omówiła temat zatrudniania cudzoziemców w kontekście doświadczeń kontrolnych w 2023 roku oraz przedstawiła działania prewencyjno-promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na rzecz obywateli Ukrainy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu