Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 23 kwietnia 2024
1:57 minut

Corocznie, 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To moment, kiedy wspomina się osoby, które w wyniku wypadku przy pracy utraciły zdrowie, lub co gorsza, nie wróciły w ogóle do domu.

W 2023 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku zarejestrowano 282 zgłoszenia różnych zdarzeń wypadkowych (w 2022 r. – 294; w 2021 r. – 295). Z czego:

 • 43 stanowiły nagłe wypadki medyczne i wypadki komunikacyjne,
 • 116 wypadków było śmiertelnych i ciężkich (51 wypadki śmiertelne; 65 wypadki ciężkie),
 • 18 wypadków było zbiorowych, w wyniku których poszkodowane zostały 53.

Inspektorzy pracy w 2023 roku prowadzili 105 kontroli związanych z badaniem wypadków przy pracy, które miały miejsce na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku niezależnie od podstawy zatrudnienia poszkodowanych. Przeprowadzono:

 • 77 kontroli w podmiotach w związku z wypadkami osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę,
 • 28 kontroli w podmiotach w związku z wypadkami osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się (podlegających, ubezpieczeniu wypadkowemu),
 • 47 kontroli w podmiotach zatrudniających do 9 zatrudnionych.

Największą liczbę kontroli związanych z badaniem wypadków przy pracy odnotowano w branżach (wg PKD):

 • przetwórstwo przemysłowe – 33 kontrole,
 • budownictwo – 31 kontroli,
 • transport i gospodarka magazynowa – 15 kontroli,
 • handel i naprawy – 9 kontroli,
 • usługi administrowania – 7.

Najczęstszymi wypadkami powtarzalnymi, występującymi w województwie pomorskim były następujące typy wypadków:

 • wypadki podczas obsługi maszyn i urządzeń,
 • upadki z wysokości podczas budowy i remontów obiektów budowlanych,
 • upadki z wysokości z rusztowań zarówno w budownictwie jak i w przemyśle stoczniowym.

W założeniu Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ma przypominać, że promocja oraz tworzenie kultury bezpiecznej pracy może zminimalizować liczbę osób, które straciły życie w związku z warunkami pracy. Eksperci z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku chętnie pomogą pracodawcom województwa pomorskiego w organizowaniu w miejscu pracy przedsięwzięć (szkoleń, ćwiczeń, warsztatów lub innych) propagujących dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu