Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 maja 2024
1:30 minut

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ZUS "Pracodawca na PUE z plusem

Dla kogo jest konkurs: dla wszystkich pracodawców, którzy zachęcą swoich 
pracowników do założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
pomiędzy 1 kwietnia a 31 sierpnia 2024 r.

Regulamin konkursu Pracodawca na PUE z plusem.


1. Pracodawca na PUE z plusem jest konkursem zorganizowanym przez oddział ZUS w Gdańsku w celu 
popularyzacji Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wśród pracodawców i ubezpieczonych.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pracodawcy, którzy mają swoją siedzibę na terenie 
województwa pomorskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2024 r. i kończy 31 sierpnia 2024 r.

4. Pracodawca zgłasza swój udział w konkursie mailowo, na adres: Gdansk_Wydarzenia@zus.pl
najpóźniej 30 sierpnia 2024 r.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest zachęcenie swoich pracowników i/lub zleceniobiorców do 
utworzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

6. W tym celu pracodawca może:

  • prosić oddział ZUS w Gdańsku o przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia 
    z funkcjonalności i obsługi PUE ZUS ,
  • zaprosić do siebie pracowników oddziału ZUS w Gdańsku z tzw. mobilnym PUE, żeby utworzyć 
    swoim pracownikom profile na PUE ZUS w miejscu wykonywania pracy.

7. Minimalna liczba osób zgłoszonych do szkolenia z PUE ZUS lub założenia profilu na PUE ZUS w ramach 
tzw. mobilnego PUE wynosi 10. 

8. Szkolenia z PUE ZUS mogą być prowadzone w formule online z wykorzystaniem platformy Webex.

9. Po zakończeniu konkursu oddział ZUS w Gdańsku weryfikuje liczbę utworzonych profili 
na PUE ZUS dla pracowników i/lub zleceniobiorców każdego uczestnika konkursu. Weryfikacja polega 
na porównaniu liczby profili na PUE ZUS ubezpieczonych powiązanych z uczestnikiem konkursu:

  • na dzień wysłania zgłoszenia do konkursu
  • oraz 31 sierpnia 2024 r.


10. Oddział ZUS w Gdańsku wyróżni 3 pracodawców z najwyższą liczbą utworzonych w czasie trwania 
konkursu profili na PUE ZUS.

11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone we wrześniu/październiku 2024 roku.

12. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas jubileuszowej gali z okazji 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu